Bệnh Lý » Bệnh » Bệnh nam giới

Bệnh nam giới là gì? Dấu hiệu-nguyên nhân Bệnh nam giới thường gặp

Cùng Benh Ly tìm hiểu xem Bệnh nam giới là gì? Danh sách các Bệnh nam giới thường gặp là những bệnh nào? Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết (triệu chứng), cách điều trị và biến chứng của Bệnh nam giới. Ngoài ra, các thông tin y học khác bổ sung về Bệnh nam giới bao gồm: Cách phòng ngừa, các giai đoạn Bệnh nam giới, những biến chứng thường gặp và đối tượng nguy cơ mắc Bệnh nam giới. Tìm hiểu các Bệnh nam giới nào là bệnh lây truyền (bệnh dễ lây nhiễm sang người khác)?

 • Thoát vị bẹn ở trẻ em

  Thoát vị bẹn ở trẻ em

  Thoát vị bẹn ở trẻ em là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Thoát vị bẹn ở trẻ em. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Thoát vị bẹn ở trẻ em và phương pháp điều trị.
 • Chấn thương cột sống

  Chấn thương cột sống

  Chấn thương cột sống là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Chấn thương cột sống. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
 • Chấn thương

  Chấn thương

  Chấn thương là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Chấn thương. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Chấn thương và phương pháp điều trị.
 • Chán ăn

  Chán ăn

  Chán ăn là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Chán ăn. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Chán ăn và phương pháp điều trị.
 • Chàm môi

  Chàm môi

  Chàm môi là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Chàm môi. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Chàm môi và phương pháp điều trị.
 • Chàm

  Chàm

  Chàm là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Chàm. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Chàm và phương pháp điều trị.
 • Cận thị

  Cận thị

  Cận thị là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Cận thị. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Cận thị và phương pháp điều trị.
 • Các rối loạn tiểu tiện (đái dầm, tiểu đêm, tiểu són)

  Các rối loạn tiểu tiện (đái dầm, tiểu đêm, tiểu són)

  Các rối loạn tiểu tiện (đái dầm, tiểu đêm, tiểu són) là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Các rối loạn tiểu tiện (đái dầm, tiểu đêm, tiểu són). Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Các rối loạn tiểu tiện (đái dầm, tiểu đêm, tiểu són) và phương pháp điều trị.
 • Bỏng da

  Bỏng da

  Bỏng da là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bỏng da. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bỏng da và phương pháp điều trị.
 • Bỏng nắng

  Bỏng nắng

  Bỏng nắng là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bỏng nắng. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bỏng nắng và phương pháp điều trị.
 • Bỏng hô hấp

  Bỏng hô hấp

  Bỏng hô hấp là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bỏng hô hấp. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bỏng hô hấp và phương pháp điều trị.
 • Block nhĩ thất

  Block nhĩ thất

  Block nhĩ thất là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Block nhĩ thất. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Block nhĩ thất và phương pháp điều trị.
 • Bệnh Wilson

  Bệnh Wilson

  Bệnh Wilson là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bệnh Wilson. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bệnh Wilson và phương pháp điều trị.
 • Bệnh viêm màng não do Haemophilus

  Bệnh viêm màng não do Haemophilus

  Bệnh viêm màng não do Haemophilus là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bệnh viêm màng não do Haemophilus. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bệnh viêm màng não do Haemophilus và phương pháp điều trị.
 • Bệnh ưa chảy máu

  Bệnh ưa chảy máu

  Bệnh ưa chảy máu là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bệnh ưa chảy máu. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bệnh ưa chảy máu và phương pháp điều trị.
 • Bệnh tiểu đường

  Bệnh tiểu đường

  Bệnh tiểu đường là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bệnh tiểu đường. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bệnh tiểu đường và phương pháp điều trị.
 • Bệnh rubeon

  Bệnh rubeon

  Bệnh rubeon là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bệnh rubeon. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bệnh rubeon và phương pháp điều trị.
 • Bệnh nướu và nha chu

  Bệnh nướu và nha chu

  Bệnh nướu và nha chu là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bệnh nướu và nha chu. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bệnh nướu và nha chu và phương pháp điều trị.
 • Bệnh lao ruột

  Bệnh lao ruột

  Bệnh lao ruột là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bệnh lao ruột. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bệnh lao ruột và phương pháp điều trị.
 • Bại não

  Bại não

  Bại não là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bại não. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bại não và phương pháp điều trị.
 • Bạch hầu

  Bạch hầu

  Bạch hầu là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Bạch hầu. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Bạch hầu và phương pháp điều trị.
 • Ấu dâm

  Ấu dâm

  Ấu dâm là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Ấu dâm. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Ấu dâm và phương pháp điều trị.
 • Áp-xe thận

  Áp-xe thận

  Áp-xe thận là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Áp-xe thận. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Áp-xe thận và phương pháp điều trị.
 • Ái kỷ

  Ái kỷ

  Ái kỷ là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Ái kỷ. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Ái kỷ và phương pháp điều trị.
 • Polyp mũi

  Polyp mũi

  Polyp mũi là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Polyp mũi. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Polyp mũi và phương pháp điều trị.
 • Vô sinh nam

  Vô sinh nam

  Vô sinh nam là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Vô sinh nam. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Vô sinh nam và phương pháp điều trị.
 • Testosterone thấp

  Testosterone thấp

  Testosterone thấp là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Testosterone thấp. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Testosterone thấp và phương pháp điều trị.
 • Đau thắt lưng

  Đau thắt lưng

  Đau thắt lưng là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Đau thắt lưng. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Đau thắt lưng và phương pháp điều trị.
 • Viêm cơ tim

  Viêm cơ tim

  Viêm cơ tim là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Viêm cơ tim. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Viêm cơ tim và phương pháp điều trị.
 • Rung nhĩ

  Rung nhĩ

  Rung nhĩ là gì? Nguyên nhân, triệu chứng-dấu hiệu-biểu hiện của Rung nhĩ. Xét nghiệm và chẩn đoán, các giai đoạn của Rung nhĩ và phương pháp điều trị.
Cập nhật: 07/03/2024 14:24